Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2023. május 22-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

Írta:  2023.05.19.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2023. május 22-én (hétfőn) 15.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH20230522_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20230522_ESzB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20230522_ESzB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-91pdfKT-91.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

3./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-119pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

4./ Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-112pdfKT-112.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

5./ Döntés a Szociális ügyekért felelős tanácsnok 2023. év második félévére vonatkozó munkaterve elfogadásáról KT-107pdfKT-107.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor tanácsnok

6./ Döntés eszköz beszerzéséről a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére KT-109pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

7./ Elvi döntés a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti Otthona férőhelybővítéséről KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Tóth Anna, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

8./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének elfogadása KT-121pdfKT-121.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila – a Kft. ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

9./ Döntés az Egyesített Bölcsődék 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervéről ESzB-9pdfESzB-9.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott:  Marton Attiláné Egyesített Bölcsődék intézményvezetője

10./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési szabályzatának elfogadása ESzB-14pdfESzB-14.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Szebényi Attila ügyvezető, Simon Balázs gazdasági igazgató

11./ A Félúton Alapítvány 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása ESzB-10pdfESzB-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

12./ A Tiszta Forrás Alapítvány 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása ESzB-11pdfESzB-11.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Urbán-Mihály Edit Angéla, a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

13./ Döntés az Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi beszámolójának elfogadásáról ESzB-15pdfESzB-15.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna – Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője

14./ Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról KTZ-92 (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

15./ Hozzájárulás dr. Sáfrány Anikó Wilhelmina felnőtt háziorvos tovább foglalkoztatásához ESzB-12/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

16./ A Rózsa Gyógycentrum Bt.-vel fennálló megbízási szerződés megszűnésének megállapítása és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítása ESzB-16/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Szebényi Attila ügyvezető

17./ Tájékoztató a méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről ESzB-13/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

18./ Egyebek